Publieke opinie VS twijfelt over oorlog tegen terreur

Hoewel de Amerikaanse bevolking als een blok achter president Bush staat, groeit in de Verenigde Staten de twijfel over de oorlog tegen het terrorisme. Dit blijkt uit een opiniepeiling die is uitgevoerd in opdracht van CBS en de New York Times.

Amerikanen maken zich volgens de peiling met name zorgen over de vraag in hoeverre de regering in staat is om haar burgers te beschermen, of de internationale alliantie stand zal houden en of de VS in staat zijn om Osama bin Laden te grijpen of te doden. Maandag waarschuwden regeringsfunctionarissen voor een mogelijke terroristische aanslag later deze week. Volgens de peiling denkt een meerderheid van 53 procent van de Amerikanen dat een nieuwe terroristische aanslag tot de waarschijnlijkheden behoort. Een maand geleden hield slechts een derde van de ondervraagden serieus rekening met een volgende aanslag.

Een overweldigende meerderheid van 87 procent van het publiek is positief over de handelwijze van de president en vier op de vijf Amerikanen keuren zijn aanpak van de oorlog tegen terrorisme goed. Voor de eerste keer valt er echter een groeiende nervositeit te bespeuren onder de bevolking over de bestrijding van terreur. Slechts 25 procent van de ondervraagden denkt dat het leger de van terrorisme verdachte Bin Laden zal arresteren of doden, terwijl drie weken geleden nog vier op de tien Amerikanen dachten dat Bin Laden de dans niet zou ontspringen.

Slechts 18 procent van de Amerikanen zei er "groot vertrouwen in te hebben" dat de overheid in staat is om haar burgers te beschermen, een daling van 17 procent sinds eind september. De helft van de Amerikanen is er bovendien niet van overtuigd dat de overheid haar burgers alle benodigde informatie over miltvuur verstrekt, wat de Amerikaanse overheid op scherpe kritiek komen te staan.

De steun voor de aanvallen op Afghanistan blijft echter onverminderd groot - met negen op de tien Amerikanen die zich uitspreken voor de militaire campagne. Dit in weerwil van de verwachting van een meerderheid dat de oorlog minimaal een jaar gaat duren. De Amerikanen steunen de oorlog zelfs als die duizenden Amerikaanse militairen het leven zou kosten.

Nu in het nieuws