Dender-Mark eerste Vlaamse stiltegebied

Vlaams Milieuminister Vera Dua heeft vandaag/dinsdag in Vollezele (Galmaarden) samen met de betrokken gemeente- en provinciebesturen de start gegeven voor een eerste project in Vlaanderen op vlak van stiltegebieden. Het gaat het om het 28 km2 grote gebied Dender-Mark dat zich uitstrekt over de gemeenten Galmaarden (Vlaams-Brabant), Geraardsbergen en Ninove (Oost-Vlaanderen).

BELGA

BR>

Een stiltegebied kenmerkt zich door "afwezigheid van verstorende, omgevingsvreemde geluiden". Natuurlijke geluiden kunnen wel evenals gebiedseigen geluiden afkomstig van landbouw, natuur of bosbeheer. Dua wees er in haar toespraak op "dat de moderne mens voor zijn psychische gezondheid en welzijn meer dan ooit behoefte heeft aan momenten van rust en stilte". "De plaatsen waar deze rust en stilte nog kan gevonden worden in Vlaanderen worden echter bedreigd door talrijke factoren", aldus de minister.

De keuze van stiltegebieden gebeurt op basis van akoestische metingen. Van de 137 onderzochte landschappelijk-ecologisch waardevolle gebieden komen er in een eerste benadering slechts 53 in aanmerking als potentieel stiltegebied. Een 20-tal gebieden wordt thans nader onderzocht. De Vlaamse overheid wil er niet bevoogdend geboden en verboden gaan opleggen aan de inwoners en betrokken besturen. "Onze aanpak baseert zich op een gezamenlijke erkenning van de waarde van het stiltegebied, overleg en respect voor autonomie", aldus Dua.

Het protocol dat vandaag werd ondertekend door Dua en de gemeente- en provinciebesturen beoogt in de eerste plaats de stilte in het gebied te beschermen. Zo verbindt ieder er zich toe bij relevante beleidsbeslissingen maximaal rekening te houden met de bescherming van de stilte. Er komen mogelijk ook verkeersontradende maatregelen. Bij heraanleg van wegen wordt geopteerd voor fluisterasfalt. Naar de bevolking toe komt er een sensibiliseringscampagne. Andere mogelijkheden zijn de inrichting van zachte recreatievormen zoals stiltewandelingen. Een werkgroep zal jaarlijks een actieplan opstellen.

Vastgoed

Jobs in de regio