Campagne Movie Max beloont snelheidsduivels

Print
Movie MAX, een zaak die vooral video's en dvd's verhuurt en verkoopt, lokt nieuwe klanten door hen gratis twee huurvideo's aan te bieden als ze tijdens de maand november een bekeuring krijgen voor overdreven snelheid of foutparkeren. Volgens de politie en rechtsspecialisten is de campagne weliswaar "verwerpelijk" maar niet "illegaal".
BR>
"Het komt erop neer dat je slecht gedrag beloont en dit is moreel verwerpelijk. Maar of het illegaal is, betwijfel ik", zegt Els Cleemput van de federale politie. "Daarover moet een rechter beslissen". Heikel punt is de timing: de consument weet nu reeds dat hij bij een mogelijke overtreding in november "beloond" kan worden. Vraag is dus of hier sprake is van het uitlokken van een misdrijf, wat Movie Max ook eventueel strafbaar maakt.

Volgens Gert Vermeulen, docent Strafrecht aan de Universiteit van Gent,valt dat moeilijk hard te maken. In het algemeen strafrecht is weliswaar sprake van het uitlokken van een misdrijf door geschenken of giften: "strafbaar is, diegene die het misdrijf heeft uitgelokt", zo luidt het.

"Maar het is moeilijk de verantwoordelijkheid vast te stellen want dat moet geval per geval bekeken worden. Dit in tegenstelling tot drugwetten waarbij het aanzetten tot druggebruik - zelfs zonder concreet misdrijf tot gevolg - voldoende is om strafbaar te zijn. Bovendien zijn de algemene principes van het strafrecht niet automatisch toepasbaar op het bijzondere strafrecht, in casu het wegverkeer", besluit Vermeulen.

Met de campagne neemt de verhuurzaak naar eigen zeggen "de nieuwe politiek rond verkeersveiligheid van de Vlaamse regering op de korrel". Zij wil de bestuurder troosten die het slachtoffer is van een "overijverige overheid" en wil zich zo "aansluiten bij de actuele meningsvorming van heel wat mensen".

.

Nu in het nieuws