Clinton spreekt in Gent

Print
Het huidige debat over de aanpak van het internationale terrorisme behandelt eigenlijk de vraag hoe we omgaan met deze wereld van wederzijdse afhankelijkheid. Dat zei Bill Clinton vanmiddag tijdens het internationale debat over globalisering in Gent.
BR> Clinton was de blikvanger van de conferentie, georganiseerd door het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie als antwoord op de woelige straatprotesten van Nice, Göteborg en Genua. Tijdens het presidentschap van Clinton maakte de wereld voor het eerst kennis met begrippen als de multipolaire wereld, globalisering en interdependentie. Op het internet, één van de meest manifeste voorbeelden van globalisering, vond Clinton 50 sites toen hij in 1993 het Witte Huis betrad. Toen hij acht jaar later de scepter doorgaf, waren er honderden miljoenen. Ook was Clinton in 1999 in Seattle een bevoorrecht getuige van de eerste opstoten van protest tegen het beleid van de internationale financiële en handelsinstellingen.
Eerder dan een concrete visie op de aanpak van globalisering aan te reiken, maakte Clinton dinsdag aan de hand van statistieken en krantenknipsels een paar persoonlijke bedenkingen over de wereld in de 21ste eeuw. "Had je op 10 september gevraagd wat de meest dominante kracht van de 21ste eeuw zal worden, zouden optimisten verwezen hebben naar de explosie van de informatietechnologie, democratisering, wetenschappelijke vooruitgang. Pessimisten zouden het gehad hebben over klimaatverandering, armoede, de gezondheidscrisis. Dat zijn allemaal sprekende voorbeelden van de grote mate van onderlinge afhankelijkheid in de 21ste eeuw. De aanpak van terrorisme gaat over hoe we omgaan met deze wereld", aldus Clinton.
In deze wereld is een globale handelspolitiek een voldongen feit, maar dit beleid moet vergezeld worden door een globale milieupolitiek, een globale gezondheidspolitiek, een globale veiligheidspolitiek, zo betoogde de Democraat. Hij verwees hierbij naar het initiatief van VN-secretaris-generaal Kofi Annan, die ijvert voor een fonds voor de bestrijding van Aids. "Ik vraag de VS en de EU: geef dat geld. Anders lopen de kosten binnen 50 jaar op tot het honderdvoudige. Hetzelfde geldt vor milieu en armoedebestrijding".
Tenslotte blikte Clinton vooruit. "We moeten beslissen wat belangrijk is: onze gemeenschappelijke waarden als mens, of onze verschillen". De Europese Unie is volgens de president een voorbeeld van de eerste keuze, de Taliban van de laatste. "De meeste mensen in deze aula zullen zonder dralen kiezen voor onze gemeenschappelijke humane waarden. Wel, dan mogen we niet hypocriet zijn. Dan moeten we het conflict in het Midden-Oosten oplossen en meer ontwikkelingskansen scheppen voor iedereen."

.

Nu in het nieuws