Vande Lanotte naar Cassatie voor Hengelhoef

Print
HENGELHOEF
Minister Johan Vande Lanotte (SP) heeft zopas een procedure bij Cassatie ingeleid om de inrichting van een asielcentrum in het vakantiedomein Hengelhoef in Houthalen-Helchteren alsnog mogelijk te maken.
Dat hebben zowel Hans Peschl van de vriendenkring 'Red Hengelhoef' als meester Adolf Houtekier van de Belgische Staat dinsdag bevestigd. De minister wil het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen dat dateert van 28 juni van dit jaar nietig laten verklaren. Dat arrest stelde dat de komst van een asielcentrum in Hengelhoef strijdig was met het Gewestplan en het Bijzonder Plan van Aanleg omwille van de uitsluitende verblijfsrecreatieve bestemming van het gebied.

"Opmerkelijk gegeven is dat de minister naast de gemeente Houthalen-Helchteren en de buurtbewoners van het vakantiecentrum ook de vzw Gezondheidszorg dagvaardde", zegt Hans Peschl namens de Vriendenkring 'Red Hengelhoef'. De vzw Gezondheidszorg, een dochter van de Christelijke Mutualiteit die het vakantiecentrum aan de overheid verkocht, ondersteunde immers op 13 maart jongstleden nog als vrijwillig tussenkomende partij de eis van de Belgische Staat om de stakingsvordering die de gemeente Houthalen-Helchteren vroeg op basis van de wet op de bescherming van het leefmilieu ongegrond te verklaren en de Staat geen exploitatieverbod op te leggen om een asielcentrum in Hengelhoef te exploiteren.

De vordering die de minister bij Cassatie inleidde, impliceert ook dat de beslissing over de stedenbouwkundige aanvraag om de hoofdfunctie van de gebouwen om te vormen van verblijfsrecreatie naar woonfunctie niet afgewacht wordt. Die aanvraag werd op 18 juli jongstleden door Vande Lanotte ingediend en de termijn van 90 dagen die de administratie voor ruimtelijke ordening heeft om hierover een beslissing te nemen is nagenoeg afgelopen. Volgens Peschl was die termijn medio oktober al afgelopen, "maar het zou niet de eerste keer zijn dat een moeilijk dossier voor zich uitgeschoven wordt, aldus nog Peschl.

Een procedure bij de Raad van State schort de beslissing van het Hof van beroep overigens niet op en is volgens Peschl behalve kostelijk ook zeer tijdrovend : "Wat is de minister van plan? Zo'n procedure duurt drie tot vier jaar. Gaat hij de 80 personeelsleden die in Hengelhoef aan de slag kunnen blijven zolang aan het lijntje houden? Dat kost de overheid al gauw 100 miljoen frank op jaarbasis. Geld dat gewoon overboord gesmeten wordt", luidt het.

.

Nu in het nieuws