Sint-Niklaas onteigent vijver SVK

De stad Sint-Niklaas onteigent in der minne vijver 3 op het terrein van steenbakkerij Scheerders-Van Kerchove. De kostprijs bedraagt 27.500.000 frank (681.707,19 euro) voor ca. 55.000 vierkante meter of 500 frank (12,39 euro) per vierkante meter. Het gaat om een fundamentele schakel in de strijd tegen de overstromingen in de stadskern.

BR>

"We zijn blij met de doorbraak in dit al jaren geblokkeerd dossier. Het stadsbestuur dankt de directie van SVK voor het begrip voor het algemeen belang. Indien dit dossier geblokkeerd was gebleven, kon het een aanzienlijk vertraging veroorzaken in de strijd tegen de wateroverlast", zegt burgemeester Freddy Willockx (SP.A)

De vijver moet dienen als bufferbekken. Dat vormt het sluitstuk van twee grote rioleringsprojecten. Het eerste wordt afgerond in de Knaptandstraat en omvat ook de Kongostraat, Pastoor de Meerleerstraat, Moleken en Hazewindstraat. Het regenwater in dit nieuwe gescheiden rioleringsstelsel wordt via het Moleken en de Langhalsbeekstraat naar vijver 3 afgevoerd. Het afvalwater van dit circuit gaat via de bestaande kanalen naar het zuiveringsstation. Ook de van de riolering afgekoppelde waterlopen in de Kapelstraat en de Driegaaienhoek komen via een 'ringgracht' in deze vijver terecht. Dat water loopt nu nog samen met het rioolwater onder het centrum van de stad door naar het zuiveringsstation.

Nu in het nieuws