Antwerpenaar ontevreden over politie

Print
Vooral de werking van de politie baart de inwoners van Antwerpen zorgen. Dat blijkt uit het jaarverslag 1999-2000 van de Antwerpse ombudsman Wim Vandenbroeck. Bijna een derde van de geregistreerde klachten heeft te maken met de dienstverlening of het optreden van de Antwerpse politie.
BR>
De politie moet volgens de ombudsman "werk maken van een meer klantvriendelijke dienstverlening en een consequenter optreden. Heel wat klachten gaan immers over een onvriendelijke bejegening en over een onverschillige, soms weigerachtige houding."

Volgens Vandenbroeck "weigert de politie soms manifest om een proces-verbaal op te stellen, zelfs als ze daartoe wettelijk verplicht is". Mensen storen zich aan de lakse of niet consequente houding van de ordediensten tegen inbreuken. Bovendien laat "de beantwoording van oproepen via het 101 noodnummer te wensen over".

Ook de huisvuilophaling, het groen in de straat en vermeende bouwovertredingen wekken wrevel op. Ze zijn samen met overlast door leegstaande of verkrotte huizen, hondenpoep en de staat van het wegdek goed voor 28 procent van de ingediende klachten. Op de derde plaats staat de "niet klantvriendelijke dienstverlening aan de loketten van de burgerlijke stand, bevolking en vreemdelingenzaken". Elf procent van de klachten ging hierover. "Vooral ambtelijke schrappingen, geweigerde inschrijvingen en laattijdige uitbetaling van premies zijn hete hangijzers", aldus Vandenbroeck.

.

Nu in het nieuws