Nieuw bufferbekken in centrum St-Niklaas

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft een akkoord bereikt met de firma Scheerders-Van Kerchove (SVK) over de aankoop van een vijver op het terrein van het bedrijf. Het gaat om een vijver van circa 55.000 vierkante meter die dienst zal doen als bufferbekken. Al het regenwater uit de binnenstad zal afgevoerd worden naar deze vijver die zo een fundamentele schakel wordt in de strijd tegen overstromingen in de stadskern.

BELGA

Het bufferbekken is ook het sluitstuk van twee grote rioleringsprojecten. In een aantal Sint-Niklase centrumstraten is onlangs een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Het afvalwater gaat via de bestaande riolering naar het zuiveringsstation en het regenwater dus naar het nieuwe bufferbekken.

De stad Sint-Niklaas hoopt dat met deze ingreep de wateroverlast in de stadskern tot het verleden behoort. De aankoop van de vijver kot Sint-Niklaas 27,5 miljoen frank.

Nu in het nieuws