LVZ verzet zich tegen nieuw statuut vissers via de Kamer

Print
Het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ) dreigt ermee naar de Raad van State te trekken als het wetvoorstel voor een nieuw statuut voor de Belgische vissers via de Kamer gaat. Het LVZ stoort zich er vooral aan dat in het wetsvoorstel staat dat er één sociaal secretariaat zal worden opgericht voor de hele sector. Voor Geert Deman, secretaris-generaal bij het LVZ, kan dit laatste niet door de beugel. "De overheid kan geen monopolie aanbieden aan één sociaal secretariaat", stelt hij. Het wetsvoorstel voor een beter statuut voor de visserij is in de Kamer ingediend door volksvertegenwoordigers Verlinde, Goutry en Desimpel.
Volgens Deman werd in de Senaat op 17 juni van dit jaar al een gelijkaardig wetsvoorstel ingediend als datgene wat nu via de Kamer werd binnengebracht. Het wetsvoorstel via de Senaat zou er gekomen zijn op verzoek van Bart Schiltz, voorzitter van de Belgische Rederscentrale. Hij vroeg senator Ramoudt om een voorstel voor een nieuw sociaal statuut voor de vissers uit te werken. Het voorstel in de senaat zou minder streng zijn. Naast het apart sociaal secretariaat zou er ook geen sprake zijn van een medisch onderzoek bij het aanmonsteren.
Beide wetsvoorstellen voorzien in een gewaarborgd inkomen voor de visser, los van de besomming. Daarnaast voorzien ze ook dat alle personeel aan boord van een Belgische vissersvaartuig onder het Belgische sociaal zekerheidsstelsel zou vallen.
Nu in het nieuws