Philips Lightening schrapt 180

Philips Lightening in Turnhout schrapt tegen het einde van 2002 ongeveer 180 tijdelijke contracten. Hoofdoorzaak is de economische crisis in de sector, zegt Miel Baeten, ACV-afgevaardigde bij Philips in Turnhout.

Als oorzaak wordt de malaise in de sector ingeroepen en de grote verliezen die de Philipsgroep heeft geleden (799 miljoen euro in het derde kwartaal van 2001). Daarnaast zijn er de herstructureringen binnen het bedrijf. De afvloeiingen vallen in de afdeling HID, die lampen maakt.

In de HID-afdeling werken momenteel een 270 tot 280 personen met een tijdelijk contract. Op termijn wil de directie dit aantal beperken tot 100. Dat zal gebeuren in twee fasen: een honderdtal contracten vervallen eind dit jaar, de overige in de loop van 2002, aldus Miel Baeten.

Echt vast liggen de aantallen niet, het cijfer is richtinggevend. "Niemand kan echt voorspellen of de economie zich gaat herstellen. Maar zeker is dat er een groot aantal contracten verdwijnen" aldus nog de vakbondsman.

Naast de economische malaise is de ingreep ook het gevolg van de de verhuis van een kleine afdeling in Turnhout naar de fabrieken in het Nederlandse Weerd. Op die afdeling werken een groot aantal personen met een tijdelijk contract. De vaste personeelsleden verhuizen naar een andere dienst. De tijdelijke contracten op die andere dienst worden daardoor op hun beurt overbodig.

Nu in het nieuws