Zenner pleit voor mentaliteitswijziging Financiën

Print
De regeringscommissaris voor fiscale vereenvoudiging, Alain Zenner, heeft maandag aan de vooravond van een colloquium een evaluatie gemaakt van één jaar werk. Daaruit blijkt volgens de commissaris dat reeds heel wat werk is verzet, maar ook dat in de toekomst bij de ambtenaren van financiën een complete mentaliteitswijziging nodig is.
De realisaties die Zenner maandag kon voorleggen betreffen de elektronische belastingaangifte: het indienen van een belastingaangifte via het internet.
Vandaag is dat na zes maand van proefdraaien mogelijk voor alle zogenaamde 'beroepsbeoefenaars', bijvoorbeeld boekhoudkantoren. "Vanaf 10 februari 2002 zal het gebruik van de elektronische BTW-aangifte uitgebreid worden tot alle BTW-belastingplichtigen", aldus Zenner. De elektronische aangifte wordt dan uiteraard geen verplichting, maar de regeringscommissaris hoopt toch dat de maatregel aan de administratie heel wat werk zal besparen.

Voor de loontrekkende is het wachten tot 2003. Vanaf dan wordt de aangifte van personenbelasting vooraf ingevuld naar de meeste (zo'n 80 procent) particulieren gestuurd. Die moeten de aangifte dan niet langer zelf invullen, maar krijgen een controlebevoegdheid. Zenner verdedigt deze werkwijze door het feit dat het ministerie van financiën de meeste gegevens van loontrekkenden kent (loon, kadastraal inkomen,...). Ook op die manier hoopt hij heel wat nutteloos werk te besparen.
De regeringscommissaris voor fiscale vereenvoudiging pleitte in dat kader voor een heuse mentaliteitswijziging bij de ambtenaren van financiën."Taxatie is geen goddelijke zending, geen ideaal dat alle middelen heiligt", luidde het. Zenner wil het innen van de belastingen doeltreffender maken, met minder hinder voor de belastingplichtige. Hij pleit ervoor de inspanningen te meten aan het concrete resultaat, nu is het rendement van een ambtenaar bij financiën immers niet gekend.

Zenner wil de "grote vissen" aangepakt zien en een redelijke en landelijk uniforme toepassing van de fiscale wetgeving. "Er moet komaf gemaakt met de ingesteldheid dat er in geval van twijfel getaxeerd wordt. In feite ligt de bewijslast bij de administratie". Ook zou de ambtenaar verantwoordelijk worden voor de volledige opvolging van zijn dossiers. Zo wordt vermeden dat anderen de geschillen moeten oplossen die het gevolg zijn van een beslissing van de ambtenaar.
Zenner pleegt hierover overleg met het personeel van financiën. Hij gelooft immers niet in een herstructurering zonder hun steun.
Nu in het nieuws