Vijf milieu-indicatoren voor Eurotop 2002

Print
De EU-ministers van Milieu hebben overeenstemming bereikt over vijf milieu-indicatoren voor de strategie van duurzame ontwikkeling.
De indicatoren moeten in de lente van 2002 op de Europese top van Barcelona een beeld geven van de vooruitgang van het Europees beleid van duurzame ontwikkeling. Deze strategie, voortgesproten uit de Europese toppen van Lissabon en Göteborg, stelt dat de EU bij alle beleidsbeslissingen rekening moet houden met economische, sociale en ecologische effecten op lange termijn.

De indicatoren zijn de uitstoot van broeikasgassen, de energieconsumptie, het aandeel van het transport in het bruto binnenlands product, luchtvervuiling en afvalverwerking.
Voor een zesde indicator moet nog een keuze worden gemaakt tussen de duurzaamheid van de visserij, de vervuiling van rivieren en de kwaliteit van het drinkwater. Het volledige pakket moet rond zijn tegen de top van Laken in december.
Nu in het nieuws