Vervuiling kleine motoren wordt aangepakt

De Europese ministers van Milieu hebben een akkoord bereikt over de schadelijke uitstoot van kleinere verbrandingsmotoren van bijvoorbeeld grasmachines, kettingzagen of waterpompen, zo heeft de Belgische raadsvoorzitter Magda Aelvoet maandagavond in Luxemburg bekendgemaakt.

Tot op heden bezit de Europese Unie geen regels die de uitstoot van de kleinste motoren aan banden legt. Nochtans zijn deze kleinere motoren, die jaarlijks zo'n 25 miljoen toepassingen vinden, goed voor 10 tot 20 procent van de totale emissies van bepaalde schadelijke stoffen. De richtlijn wordt definitief van kracht in 2008, behoudens enkele beperkte uitzonderingen voor bepaalde lidstaten. Het voorstel moet wel nog groen licht krijgen van het Europees Parlement.

De milieuministers gaan ook de bestaande milieuregels in de snel groeiende sector van de pleziervaartuigen op Europees niveau harmoniseren om de totale uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en de geluidsoverlast te verminderen.

Tenslotte hebben de Vijftien een politiek akkoord bereikt over de promotie van niet-gouvernementele organisaties (ngo's) die milieubelangen verdedigen. Bedoeling is de ngo's beter te betrekken bij de ontwikkeling van Europese wetgeving. De organisaties mogen, mits de goedkeuring van het Europees Parlement, rekenen op een structurele financiering van 32 miljoen euro (ongeveer 1,3 miljard frank) van 2002 tot 2006.

Nu in het nieuws