Klimaatconferentie geopend in Marrakech

Print
Meer dan 3.500 politici en deskundigen zijn maandag in de Marokkaanse stad Marrakech bijeengekomen om afspraken in het kader van het klimaatverdrag van Kyoto in juridische vorm te gieten.
De Nederlandse oud-minister Jan Pronk, die het verdrag als voorzitter van de vorige klimaatconferentie in Bonn heeft gered nadat de VS zich eruit hadden teruggetrokken, bezwoer de afgevaardigden niet terug te komen op gemaakte afspraken. "Breek de politieke compromissen die we hebben gesloten niet open. Pas ze toe."
Pronk zei dat het Verdrag van Kyoto nog maar een begin is en dat er op klimaatgebied veel meer moet worden bereikt.

De organisatoren van de nieuwe conferentie hopen dat het slotdocument de weg zal effenen voor ratificatie van het verdrag van Kyoto door de vereiste 55 landen, waaronder industrielanden die 55 procent van de door het verdrag te bestrijden broeikasgassen produceren. Tot nu toe hebben veertig landen die weinig broeikasgassen produceren het verdrag geratificeerd.

De klimaatconferentie is de grootste internationale bijeenkomst die wordt gehouden sinds de terreuraanslagen van 11 september en is met zware veiligheidsmaatregelen omgeven. Het conferentieoord waar de afgevaardigden drie dagen bijeen zullen zijn is door de Marokkaanse politie van de buitenwereld afgeschermd en binnen worden de deelnemers door veiligheidsfunctionarissen van de Verenigde Naties aan een grondige inspectie onderworpen.
"Het feit dat onze conferentie volgens plan wordt gehouden met dit hoge aantal deelnemers is een krachtig antwoord aan degenen die geloven dat zij de mensheid kunnen stoppen op de weg naar vooruitgang", zei de Marokkaanse milieuminister Mohamed Elyazghi, die de conferentie voorzit.
Behalve twee gevallen van vals miltvuuralarm bij de Amerikaanse ambassade en de Amerikaanse school in Rabat zijn er volgens de Marokkaanse autoriteiten geen dreigementen geuit aan het adres van de ongeveer 2.000 Amerikaanse staatsburgers in het land. De Marokkaanse regering heeft tweemaal een demonstratie tegen de Amerikaanse bombardementen op Afghanistan verboden.
Nu in het nieuws