Gentse magistraten eerste aanleg schorten actie op

De magistraten van de Gentse rechtbank van eerste aanleg hebben hun voor morgen/dinsdag geplande actie, waarmee zij de regering wilden dwingen tot het inlossen van eerdere beloften, opgeschort. Dat is beslist nav. van het onderhoud vrijdag jl. van het Nationaal Verbond van Magistraten van eerste aanleg met de eerste minister en de minister van financien, zo blijkt uit een mededeling van de Gentse parketwoordvoerster mevr. Nicole De Rouck.

BELGA

Tijdens het onderhoud hebben de premier en de justitieminister de verzoeken van de magistraten en de destijds gedane beloften andermaal onderschreven, aldus de mededeling. "Teneinde de onderhandelingen niet te hypothekeren wordt de door de Gentse magistraten (magistraten van de zetel en van het parket) geplande actie voorlopig opgeschort tot en met de begrotingscontrole van februari 2002". "Tijdstip waarop een en ander zou gerealiseerd worden". "Ondertussen worden de verdere ontwikkelingen op de voet gevolgd, aldus nog de mededeling.

Toen uit de begrotingsbesprekingen voor 2002 bleek dat de beloofde weddeverhoging voor de magistraten er niet zou komen zorgde dat de voorbije weken voor flink wat ergernis. Onder meer bij het Gentse gerecht werden concrete plannen gesmeed voor acties.

Over het onderhoud van vrijdag berichtten de kranten van de VUM maandag dat de regering zou hebben toegezegd dat de extra middelen en de loonsverhoging voor de magistraten van eerste aanleg er toch zou komen.

Volgens de magistraten die bij het overleg betrokken waren, was het gesprek zeer positief. De premier zou gesteld hebben dat uit de begrotingscontrole in februari zal blijken dat er ruimte is voor een loonsverhoging. Wellicht zal dat niet zoveel zijn als aanvankelijk voorlopgesteld, maar volgens Juliette Laveyt, voorzitster van het Verbond, toch twee derde van het vooropgestelde bedrag.

Het ongenoegen van de magistraten heeft ook te maken met het feit dat de beloofde materiele ondersteuning (GSM, aansluiting op Internet, nieuwe computers...) uitblijft of zeer langzaam wordt gerealiseerd. Premier Verhofstadt kondigde aan dat minister voor ambtenarenzaken Van den Bossche in november in het parlement een rede zal houden waaruit zal blijken dat die extra middelen er uiterlijk voor het einde van het jaar zullen komn.