Milieuraad: Blik op Johannesburg 2002

Print
Wereldwijde partnerships voor de bestrijding van de armoede. Concrete actieprogramma's op het vlak van Aids, analfabetisme, toegang tot voedsel en schoon water. Het opvullen van leemtes in internationale milieuverdragen en een betere integratie van financiële en economische instellingen. Dat zijn de vier grote doelstellingen van de VN-top voor duurzame ontwikkeling in Johannesburg in september 2002.
In de marge van de bijeenkomst van de EU-ministers van Milieu kreeg de Zuid-Afrikaanse minister voor Milieuzaken Mossa maandag in Luxemburg de gelegenheid om vooruit te blikken op de belangwekkende opvolgconferentie van Rio de Janeiro, waar het concept van "duurzame ontwikkeling" in 1992 het levenslicht zag. Ten eerste wil Mossa wereldwijd partnerships oprichten in de strijd tegen de armoede. Hij doelt hierbij zowel op intergouvernementele partnerships tussen industrielanden en ontwikkelingslanden als tussen overheden en het bedrijfsleven.

De ontwikkeling van actieprogramma's is een tweede doelstelling. Die moeten concrete termijnen en resultaatsverbintenissen bevatten, aldus Mossa. Verder pleit de Zuid-Afrikaan voor een betere integratie van financiële en economische instellingen die actief zijn op het vlak van duurzame ontwikkeling.
Tenslotte hoopt Mossa in Johannesburg een aantal lacunes in internationale milieu-overeenkomsten op te vullen. Hij verwees hierbij naar de bescherming van oceanen en bossen.
Het concept duurzame ontwikkeling is van toepassing op economische, sociale en ecologische ontwikkeling. De drie pijlers zijn eveneens ingebed in het beleid van de Europese Unie. De eerste twee sinds de top van Lissabon in de lente van 2000, het laatste sinds de top van Göteborg in juni 2001.
Nu in het nieuws