Spanje verbaasd over plotseling vertrek ambassadeur Marokko

Print
De Spaanse autoriteiten weten niet wat zij moeten denken van het plotselinge besluit van Marokko, zondag, om zijn ambassadeur uit Spanje terug te roepen. De Marokkaanse ambassade in Madrid bevestigde het vertrek van ambassadeur Abdelsalam Baraka, maar zei de reden daarvoor niet te kennen.
Het ministerie van buitenlandse zaken zei ook geen uitleg te hebben gekregen en verrast te zijn door het besluit. Minister Josep Pique, die in Luxemburg was, zei dat Spanje "niets verkeerds heeft gedaan".

Het vertrek van de ambassadeur volgt twee dagen nadat Pique in Rabat met koning Mohammed VI van Marokko had gesproken. In december staat een bilaterale top tussen de twee landen op het programma.
Een Spaans radiostation suggereerde dat Marokko kwaad is omdat Spanje geen steun heeft gegeven aan een Frans voorstel in de VN over het conflict van Marokko met Polisario, de beweging die onafhankelijkheid nastreeft voor de voormalige Spaanse kolonie Westelijke Sahara. Mohammed VI bereidt momenteel een bezoek aan de Westelijke Sahara voor. Maar volgens minister Pique is dat onzin. Hij zei dat zijn Marokkaanse ambtgenoot Mohamed Benaissa, die hij zaterdag nog had gesproken, geen problemen op dit gebied heeft gesignaleerd.

Marokko heeft zich jaren verzet tegen plannen van de VN om in de Westelijke Sahara een referendum over onafhankelijkheid te houden. Spanje en de Europese Unie steunen dat wel. Inmiddels heeft Marokko gezegd een vorm van autonomie voor de Westelijke Sahara voor te staan.
Ambassadeur Baraka zelf zei voor zijn vertrek tegen de krant El Pais dat "alles wat de afgelopen maanden is gebeurd" zijn sporen heeft nagelaten. Spanje heeft de afgelopen maanden geprobeerd de relatie met Marokko, die sinds twee jaar door onenigheid over visrechten en illegale immigratie is verslechterd, te verbeteren. Het Marokkaanse persbureau MAP zei dat Baraka was teruggeroepen vanwege "bepaalde houdingen en standpunten" die Spanje met betrekking tot Marokko heeft ingenomen.
Nu in het nieuws