EU wil respect voor politiek akkoord Bonn

Print
Het politiek akkoord van Bonn over de uitvoering van het protocol van Kyoto moet onverkort worden uitgevoerd. Dat hebben de lidstaten van de Europese Unie maandag beklemtoond in een gemeenschappelijke strategie voor de VN-klimaatconferentie in Marrakech, die volgende week op ministerieel niveau van start gaat.
In Marrakech moeten de akkoorden van Bonn omgezet worden in dwingende juridische teksten. Europa, dat sinds het forfait van de Verenigde Staten en het diplomatiek succes van Bonn het leiderschap opeist in de strijd tegen het broeikaseffect, vreest evenwel dat sommige delegaties bepaalde afspraken opnieuw op de onderhandelingstafel willen gooien.
Verder dringt de EU aan op een snelle ratificatie van het protocol. Voor de aanvang van de wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg van volgend jaar zou het protocol in alle lidstaten bekrachtigd moeten zijn.
Tenslotte spreekt de EU haar bezorgdheid uit over de groeiende uitstoot van broeikasgassen in het transport. De bevoegde internationale organisaties voor de luchtvaart- en zeevaartsector (respectievelijk ICAO en IMO) worden aangespoord om dringend maatregelen te nemen.
Nu in het nieuws