Europese ggo-wetten niet voor morgen

Print
"Het is duidelijk dat de zaken nog niet uitgeklaard zijn". Zo vatte raadsvoorzitter Magda Aelvoet maandag tijdens de EU-milieuraad in Luxemburg het publieke debat over de etikettering en opspoorbaarheid van genetisch gemodifieerde organismen (ggo's) samen.
Met een publiek debat op basis van wetgevende voorstellen van de Europese Commissie wou het Belgische EU-voorzitterschap de politieke spanningen rond dit beladen thema in kaart brengen, maar uit de interventies van de lidstaten bleek al vrij snel hoe uiteenlopend en genuanceerd de standpunten binnen de EU wel niet zijn.

Over het uitgangspunt van de Commissie bestaat inmiddels eensgezindheid: ggo's maken deel uit van ons leven en het is dus noodzaak om voldoende garanties op het vlak van volksgezondheid en milieu aan te reiken. Daarnaast moet de consument over voldoende informatie beschikken, zodat hij vrij kan kiezen al dan niet voedingsproducten op basis van ggo's te verbruiken.
Hoe dit concreet moet gebeuren, is evenwel de vraag. "Je kan niet zomaar een lijn trekken tussen voor- en tegenstanders", zo besloot Aelvoet aan het slot van het debat. "De kwestie van een unieke code voor informatie over de aanwezigheid van ggo's in een product leidde bijvoorbeeld tot vier verschillende posities".

Europees commissaris van Milieu Margot Wallstrom reageerde teleurgesteld op de verdeelde reacties en waarschuwde voor tijdverlies. "Ik had gehoopt duidelijke antwoorden te krijgen, want ons probleem wordt steeds groter". Met "het probleem" doelt Wallström op het 'de facto moratorium' van de lidstaten op de uitreiking van vergunningen voor ggo-producten. Tot op heden werden slechts 11 vergunningen goedgekeurd. De lidstaten houden nieuwe aanvragen van de bio-industrie in beraad in afwachting van klare Europese wetten.
Intussen palmen landen als de Verenigde Staten, Argentinië en Canada de markt voor ggo's in, terwijl het aandeel van het Europese bedrijfsleven zo goed als verwaarloosbaar blijft. Enkel in de maisteelt in Frankrijk en Spanje stelt het gebruik van ggo's iets voor.
Nu in het nieuws