Samenwerkingsakkoord NMBS: N-VA verzet zich tegen decreet

De Nieuw-Vlaamse Alliantie van Geert Bourgeois roept de fracties in het Vlaams Parlement op om het ontwerpdecreet over het NMBS-samenwerkingsakkoord niet goed te keuren. Het gaat om het decreet dat het samenwerkingsakkoord bekrachtigt tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot het investeringsplan van de NMBS. De Vlaamse regering keurde dat ontwerpdecreet vrijdag principieel goed. Het moet nog door de adviesfase en daarna naar het Vlaams Parlement.

BELGA

Volgens N-VA-voorzitter Geert Bourgeois en de parlementsleden Jan Loones en Frieda Brepoels heeft de Vlaamse regering zich door de goedkeuring van het decreet "op een vingerknip van Verhofstadt geplooid naar de directieven van de PS". Het samenwerkingsakkoord staat haaks op de principes uit het Vlaams regeerakkoord en verschillende resoluties en moties van het Vlaams Parlement, aldus de N-VA.

Nu in het nieuws