Dewael roept Vogels op tot collegialiteit

Vlaams minister-president Patrick Dewael heeft met verwondering kennis genomen van de uitspraken van Vlaams minister Mieke Vogels om een sociaal bemiddelaar aan te stellen in het onderwijsconflict, aldus een mededeling van Dewael. De minister-president verwijst naar de regeringsbeslissingen over de terbeschikkingstelling van de leerkrachten.

BELGA

De minister van onderwijs heeft de onderhandelingen met de onderwijsvakbonden gevoerd binnen de krijtlijnen van deze beslissingen, aldus Dewael. "De collegialiteit in de regering vereist dat de minister van onderwijs hierover verslag kan uitbrengen aan de regering vooraleer hierover nieuwe verklaringen worden afgelegd door een lid van de regering", aldus de minister-president. Hij verwacht "dat alle Vlaamse ministers zich terzake houden aan de beslissingen die in de regering werden genomen"

Nu in het nieuws