Katholiek onderwijs roept op tot verder onderhandelen

Het katholiek onderwijs doet een oproep tot alle instanties die eventueel invloed kunnen uitoefenen om vakbonden en Vlaamse regering weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. Als er daarvoor een sociale bemiddelaar aan te pas moet komen, hebben we daar geen problemen mee, aldus het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO).

BELGA

Het katholiek onderwijs betreurt de staking omdat het een belasting voor het onderwijs inhoudt, bij de ouders voor problemen zorgt en voor achterstand in de leerstof kan zorgen, aldus de woordvoerder. Er wordt gevreesd voor toestanden zoals in het Franstalig onderwijs, waar enkele jaren geleden langdurig acties werden gevoerd. Het katholiek onderwijs roept de inrichtende machten op om in de mate van het mogelijke voor kinderopvang te zorgen. De ouderverenigingen van het katholiek onderwijs hebben al geëist dat de kinderen in alle scholen degelijk worden opgevangen tijdens de staking van donderdag en vrijdag.

De koepel van ouders uit het gemeenschapsonderwijs wil dat de ouders tijdig worden verwittigd of de leerkrachten al dan niet staken. De oudervereniging van het gemeentelijk en provinciaal onderwijs vreest vooral langdurige stakingen.

Nu in het nieuws