Provincieraad Antwerpen keurt begroting 2002 goed

De provincieraad van Antwerpen heeft meerderheid tegen minderheid de begroting 2002 goedgekeurd. Achtenveertig raadsleden (CD&V, SP.A en VLD) stemden voor, vijfentwintig raadsleden (Agalev en Vlaams Blok) tegen. De twee leden van de ex-VU hebben zich bij de stemming onthouden.

BELGA

De begroting van de provincie Antwerpen voor volgend jaar sluit, na stevig hakwerk, met een bonus van 500.510 euro (20,2 miljoen frank), het financieel meerjarenplan met een overschot van 1,8 miljoen euro (73 miljoen) frank in 2006

Nu in het nieuws