"Verstraeten gaf 9 miljoen smeergeld"

De voormalige Antwerpse rijkswacht is er via een officiële klacht in 1998 van op de hoogte gebracht dat Zillion-baas Frank Verstraeten steekpenningen zou hebben betaald om zijn discotheek in 1997 zonder vergunning te mogen openen. In het proces-verbaal, dat is overgemaakt aan de procureur des konings, wordt gewag gemaakt van 9 miljoen frank (224.000 euro) smeergeld.

GPD

Indiener van de klacht is Mario Verschueren (48) uit Rijkevorsel, die in 1998 drie maanden manager was van Frank Verstraeten.

Mario Verschueren is de allereerste ex-werknemer van Frank Verstraeten, die in de huidige

Zillion-malaise

met naam en toenaam wil getuigen over zijn voormalige baas. In de Gazet van Antwerpen zegt hij waarom: «omdat de Zillion-geschiedenis zich blijft herhalen».

«Verstraeten zit vast voor poging tot moord: mij heeft hij ook met de dood bedreigd.» Toen Verstraeten hem een pistool onder de neus duwde bij wijze van ontslag, stapte Verschueren naar de rijkswacht. «Verstraeten heeft mij ontslagen omdat ik het had opgenomen voor een collega-manager op wie hij zonder aanleiding was beginnen meppen. Frank stormde mijn kantoor in, sloeg met een boormachine een gat in mijn tafel en zette een Smith & Wesson-revolver tegen mijn hoofd.

Gij zijt ontslagen

, brulde hij. Toen ik hem wees op alle aanwezige camera's, raakte hij in de war en heb ik het wapen kunnen afpakken. Ik heb de revolver overgemaakt aan de rijkswacht.» Dat pistool was overigens de directe aanleiding van een inval in de Zillion in 1998, waarbij de politie massa's handvuurwapens en vuurwerk in beslag nam.

Verschueren sprak met de rijkswacht ook over corruptie. «Ook andere ex-werknemers weten dat Frank Verstraeten smeergeld betaalde om zijn discotheek illegaal te mogen openhouden», zegt Verschueren. «Ik heb mijn informatie daarover laten optekenen in een proces-verbaal. Daar is nooit iets mee gebeurd...»

«Met twee andere werknemers zaten we op een dag in februari 1998 in het kantoor van Verstraeten», herinnert hij zich. «De Zillion was sinds de opening in 1997 constant negatief in het nieuws geweest: de brandveiligheid deugde niet, fuivers raakten gewond door vuurwerk, er was geen geldige bouw- en milieuvergunning... Wij wilden daar zo niet verder werken en smeekten dat Verstraeten ons toestond om orde op zaken te stellen.

Gij denkt toch niet ik zomaar 9 miljoen heb afgedokt om die tent in 1997 open te krijgen!

, brulde hij. Ik wist zo zeker dat dat waar was dat ik daarmee naar de rijkswacht ben gestapt.» Verschueren kaartte in zijn verklaring ook aan dat de Zillion in 1998 na vijf weken sluiting weer open mocht in illegale toestand. «De Zillion is nog altijd niet vergund en dat er al die jaren vuurwerk is blijven liggen, is onlangs wel bewezen.»

In een reactie zegt de Antwerpse burgemeester Leona Detiège dat het niet de eerste keer is dat ze het gerucht opvangt dat ze 9 miljoen frank smeergeld zou hebben aanvaard van Frank Verstraeten. «Maar over dat proces-verbaal heb ik nog nooit gehoord. Ik ben daar ook nooit over ondervraagd. En ik ontken ten stelligste dat ik steekpenningen heb aanvaard», aldus Leona Detiège.

Nu in het nieuws