Agalev-Ecolo: top van Gent ontgoochelend

Voor Agalev en Ecolo zijn de resultaten van de top van Gent om meer dan één reden ontgoochelend. De groene regeringspartijen betreuren dat de Europese Unie er niet in geslaagd is het niet-militaire aspect van de strijd tegen het terrorisme te laten primeren.

BELGA

In een gemeenschappelijk bericht herinneren Agalev en Ecolo eraan dat zij niet gekant zijn tegen beperkte en gerichte internationale politie-opdrachten, maar een opschorting van de bombardementen op Afghanistan drong zich op, herhalen de groenen zondag. Ze vragen daarom dat de Belgische regering haar diplomatieke stappen in die zin voortzet. De groenen wijten de ontgoochelende resultaten van de informele top van staats- en regeringsleiders in Gent niet aan het Belgische voorzitterschap, "dat geen inspanningen heeft gespaard om te komen tot een ernstige evaluatie van de militaire operaties in Afghanistan in een Europese context en dat het accent zou gelegd worden op de meer politieke aspecten van de actie tegen het terrorisme, zoals de humanitaire hulp en de rol van de Verenigde Naties". Het is volgens hen "evident" dat de parallelle bijeenkomst van de drie grote landen betrokken bij de militaire operaties in Afghanistan schade heeft toegebracht aan het belang van de Europese Unie op het internationaal toneel, wat de mogelijkheden beperkt om de niet-militaire hoofdstukken in de strijd tegen het terrorisme te benadrukken