"Verlaging schrijfgeld blijft van kracht"

De verlaging van de registratierechten voor de aankoop van een woning gaat de Vlaamse regering veel meer kosten dan aanvankelijk geraamd. Op de begroting van 2002 is daarvoor een bedrag van 2 miljard frank ingeschreven, maar in de praktijk zal de vermindering een veelvoud van dat bedrag kosten. Vlaams minister van financiën Dirk Van Mechelen blijft er echter bij dat de maatregel vanaf 1 januari 2002 van kracht wordt.

GUY THUWIS

Wat de afschaffing van het kijk- en luistergeld betekent voor de Vlaamse socialisten, moet de vermindering van het schrijfgeld voorstellen voor de liberalen. Dankzij het Lambermontakkoord kan de Vlaamse regering vanaf volgend jaar beide fiscale cadeaus uitdelen. Minister Van Mechelen heeft een voorontwerp klaar om het schrijfgeld te verlagen van 12,5 naar 10 procent. Voor een woning van 5 miljoen levert dat bijvoorbeeld een besparing op van 125.000 frank. Het 'klein beschrijf' voor bescheiden woningen wil hij laten zakken van 6 naar 5 procent. Deze verlagingen kosten de Vlaamse overheid ongeveer 2 miljard per jaar.

Maar er is meer. Van Mechelen wil namelijk ook het systeem van de 'verworven registratierechten' invoeren. Wie ooit schrijfgeld betaalde, mag dat bedrag in mindering brengen indien hij zijn woning verkoopt en een nieuwe koopt. Deze 'meeneembaarheid' jaagt de factuur voor de Vlaamse schatkist fors de hoogte in. Er circuleren bedragen van 8 tot zelfs 20 miljard indien de meeneembaarheid ook geldt voor registratierechten die voor 2002 betaald zijn. De Vlaamse regering heeft Van Mechelen daarom gevraagd de preciese draagwijdte van de maatregel te becijferen.

«Een moeilijke berekening, omdat je nooit weet hoe hoog het percentage van de korting gaat zijn,» beaamt Dirk Van Mechelen. «Als iemand zijn woning verkoopt en een een nieuwe koopt, moet hij zijn vroeger betaalde registratierechten niet meer betalen. Maar voor die eerste woning daagt ook weer een koper op die registratierechten betaalt. Je zit dus in een cascadesysteem, wat moeilijk te becijferen valt. Daarnaast verwachten we ook dat de korting het volume aan transacties doet stijgen.»

Van Mechelen verwacht dat de maatregel maximum vijf miljard per jaar gaat kosten. Hij wijst ook op de maatschappelijke opbrengsten die niet meegerekend zijn. «Eén van de bedoelingen is de mobiliteit in Vlaanderen te verbeteren. Door de verlaging zullen mensen sneller in de buurt van hun werkplaats gaan wonen. Het zal ook de werkzaamheidsgraad verhogen omdat de afstand voor sommigen een drempel is om niet te gaan werken. En tot slot willen we de mensen ook aanmoedigen om in de dorps- of stadskernen te gaan wonen.»

De minister blijft erbij dat de verlaging vanaf 1 januari ingaat. Zijn diensten gaan nu nog een aantal simulaties maken over de kosten van de meeneembaarheid. Begin november wordt het ontwerpdecreet voorgelegd aan de Vlaamse regering, waarna het voor advies naar de Raad van State kan. «Over de grond van de zaak is iedereen het eens. Daarom proberen we alles op alles te zetten,» besluit Van Mechelen.