Bevolking heeft nood aan informatie over astma

De Leuvense vzw 'Astma en Allergiekoepel', een samenwerking tussen het Astmafonds, Astmastichting België en Allergiepreventie, gaat midden oktober van start met haar 'astmaweek'. In elke Vlaamse provincie vindt een voordracht plaats. Daaraan zullen telkens artsen, verpleegkundigen en astmapatiënten deelnemen. Het astmacongres in Diepenbeek sluit de week af.

BR>

"Zeven procent van de bevolking lijdt aan astma. Veel van die mensen weten niet hoe ze ermee moeten omgaan of hoe ze astma-aanvallen kunnen vermijden. Ouders weten dikwijls niet hoe ze hun kind, dat aan astma lijdt, moeten begeleiden", zegt Christine Baelus, directieassistente van de vzw. "De bedoeling van de astmaweek en aansluitend het congres is de mensen informeren. Astma draait niet alleen om geneesmiddelen. De patiënten hebben ook nood aan begrip van hun omgeving.

De infosessies starten op 15 oktober in Hof van Watervliet in Brugge, 16 oktober in het Cultureel Centrum van Lokeren, 17 oktober in het cultureel centrum van Turnhout, 18 oktober in het cultureel centrum van Sint-Truiden en 19 oktober in het ontmoetingscentrum in Asse. Alle voordrachten beginnen steeds om 20 uur. Op 20 oktober vindt het Astmacongres plaats in Diepenbeek van 10 tot 16 uur. In de voormiddag is er een wetenschappelijk congres, daarna volgt een discussiegesprek met artsen, patiënten, familieleden, enz.

Nu in het nieuws