Onderwijs staakt toch volgende week

«Wij staken in elk geval op donderdag 25 en vrijdag 26 oktober. Tenzij er een mirakel zou gebeuren. Bij ons zitten nog veel katholieken, maar die geloven niet meer in mirakels.» Dat zegt Gust Van Dongen, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijs Centrale (COC) in een gesprek met deze redactie. Hij heeft geen goed oog in de nieuwe overlegronde van de onderwijsbonden met Vlaams minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten, gepland voor maandag.

«De ontmoeting van vorige woensdag was pure chaos,» aldus Van Dongen. «De ruimte om te onderhandelen is zeer klein. Wij hebben vrijdag onze basis geraadpleegd en kregen nog net toestemming om voort te praten. Het was met de hakken over de sloot. De actiebereid bij onze leden is zeer groot. Voor hen moet de mogelijkheid om op 55 jaar uit te stappen, overeind blijven.» Gust Van Dongen gooit de deur niet dicht. «Als Vanderpoorten bereid zou zijn om de huidige 55-plussers aan de oude voorwaarden te laten uitstappen, kunnen we misschien met een propere lei nieuwe onderhandelingen beginnen. Over loopbaanonderbreking en allerlei systemen van verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties.» Dat de acties in het onderwijs op minder steun en begrip kunnen rekenen bij de publieke opinie, is Van Dongen niet ontgaan. «Wij beseffen dat, maar voor leerkrachten wordt het leven op school steeds moeilijker. Voor alles rekent men tegenwoordig op de school. En als het allemaal rozengeur en maneschijn is in het onderwijs, waarom kampen we dan met een lerarentekort? Waarom stappen er dan zo weinig jongeren in het onderwijs?» Van Dongen heeft weinig hoop op het bereiken van een compromis tijdens de nieuwe overlegronde van maandag. Vrijdag heeft hij van zijn nationaal comité opdracht gekregen om naar een formule te zoeken waarin de uitstapregeling op 55 wordt gehandhaafd.

Nu in het nieuws