25 Landen voegen zich bij anti-terreurstrijd

Print
Vijfentwintig landen, vooral uit Oost-Europa, staan achter de acties van de Verenigde Staten in Afghanistan en de strijd van de EU tegen het terrorisme.
Dat is zaterdag gebleken tijdens de Europese conferentie in Brussel, waar 40 Europese landen vertegenwoordigd waren. De conferentie vond plaats onder het voorzitterschap van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel.
De 25 landen - de 13 kandidaat-lidstaten, Rusland, Oekraïne en Moldavië, de vier landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland), en tenslotte vijf Balkanlanden - namen beslissingen die gelijklopen met deze van de 15 lidstaten van de EU na de aanslagen van 11 september.
De 25 zijn overeengekomen "specifieke nationale maatregelen te ontwikkelen tegen het terrorisme, geïnspireerd op het actieplan dat de Europese Unie op 21 september aanvaard heeft." "Wij hebben allen onze steun betuigd aan doelgerichte en geproportioneerde acties van de Verenigde Staten tegen Afghanistan. Er hoeft dus geen enkele twijfel te bestaan over onze eenheid", aldus Michel tijdens een persconferentie. "De Europese Unie praat al voor 25 of 28 landen (het vermoedelijke aantal lidstaten in de nabije toekomst)."
In hun slotverklaring hebben de veertig Europese landen, die deelnamen aan de Europese conferentie, hun steun betuigd aan de militaire acties van de Verenigde Staten "in het kader van de wettige zelfverdediging, erkend door de Verenigde Naties." Ze onderlijnen dat de anti-terroristische strijd gevoerd moet worden "met respect voor de rechten van de Mens en de rechtsstaat."
Michel zei dat de Oost- en Centraal-Europese landen klaar waren om nationale anti-terreurprogramma's te implemeteren, gebaseerd op de recente maatregelen van de EU-lidstaten. "Landen kunnen ook de krachten buindelen met de EU door uitleveringsprocedures te vergemakkelijken via een introductie van een Europees arrestatiebevel", aldus nog Michel.

.

Nu in het nieuws