Waals parlement heropend

Print
Tientallen Waalse landbouwers hebben de Waalse parlementsleden woensdag een warme ontvangst gegeven bij de heropening van het parlementaire jaar. Bedoeling was aandacht te vragen voor de penibele financiële situatie waar veel landbouwers zich in bevinden.
De Waalse veehouders (leden van de Fédération Wallonne de l' Agriculture) waren met enkele tractoren en een veetransportwagen naar het parlement afgezakt. Voor minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe hadden ze een koe meegebracht. Waals landbouwminister José Happart kreeg drie kalveren als geschenk.
De vertegenwoordigers van de Waalse landbouwsector vroegen aandacht voor de slechte financiële toestand waarmee de - vooral jongere - veehouders dezer dagen te kampen hebben. Ze verwezen naar de gevolgen van de verschillende voedsel- en landbouwcrisissen (dioxine, BSE, mond- en klauwzeer) en de korte terugbetalingstermijnen.
Van Cau stelde voor volgende dinsdag samen rond de tafel te gaan zitten om oplossingen te zoeken voor de moeilijkheden binnen de sector.
Happart van zijn kant viel uit naar de "tekortkomingen" van de federale overheden in het BSE-dossier. Ook de "Vlaamse justitie" kreeg ervan langs. Zij doet volgens Happart haar werk niet en "vervolgt de bedrijven niet die in '97 gefraudeerd hebben en zo de besmetting van de veestapel met BSE hebben veroorzaakt".
Nu in het nieuws