Genkse burgemeester Gabriels voorzitter VVSG

Print
Na maanden van getouwtrek is gisteren dan toch de Genkse burgemeester Jef Gabriels (CD&V) verkozen tot voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Het akkoord kwam er nadat de partijvoorzitters het dossier hadden overgelaten aan de 'municipalisten'.
Gabriëls werd gistervoormiddag unaniem door de algemene vergadering van de VVSG verkozen. De Gentse schepen Sas Van Rouveroij, die door de VLD naar voor was geschoven als kandidaat-voorzitter, wordt eerste ondervoorzitter, SP.A'er Herman De Loor tweede ondervoorzitter. Volgens het politiek akkoord dat dinsdagavond bereikt was, wordt Van Rouveroij ook voorzitter van de raad van beheer van de VVSG. Gabriels wordt dan weer, naast voorzitter van de algemene vergadering, ook voorzitter van het directiecomité, en voorzitter van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, een taak die bij beurtrol wordt waargenomen door de VVSG en haar Waalse tegenhanger. Gabriels en Van Rouveroij zeggen «als tandem» te zullen optreden. Hun mandaten duren zes jaar.

Daarmee is een eind gekomen aan maanden van politiek getouwtrek om de macht binnen de VVSG, dat begon toen de VLD eerder dit jaar eerst Vlaams volksvertegenwoordiger (en schepen van Lanaken) Marino Keulen voordroeg als opvolger van VVSG-voorzitter Louis Roppe, en later de Gentse schepen Sas van Rouveroij. De toenmalige CVP bleef haar eigen kandidaat Jef Gabriels steunen, vanuit de stelling dat zij op gemeentelijk vlak nog steeds de grootste was en is.
Na zo'n vijf maanden getouwtrek hebben VLD en CD&V de zaak overgelaten aan hun gemeentelijke vertegenwoordigers, die het snel eens geworden zijn. «Bij ons gaat in deze ook niet om het partijbelang, maar om het behartigen van de belangen van de lokale overheden», zegt Jef Gabriels.
De Genkse burgemeester ziet overigens genoeg uitdagingen voor de VVSG. Er is nog altijd de politiehervorming (waarbij Gabriëls vaststelt dat de Vlaamse regering blijkbaar de kant van de gemeenten kiest), er is het kerntakendebat dat moet worden voorbereid, er is het voorontwerp van decreet op het Gemeentenfonds, er zijn de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuw sectoraal akkoord voor 2002, en er is het nieuwe Gemeentendecreet dat op stapel staat.
Nu in het nieuws