Kamer stelt behandeling NMBS-ontwerp één week uit

Print
De Kamer heeft woensdag op vraag van de regering de behandeling van het wetsontwerp inzake de NMBS met één week uitgesteld. Dat gebeurde onder luid protest van de oppositie.
Het wetsontwerp hervormt de structuren van de spoorwegen. Zo krijgen de vakbonden voortaan geen zitje meer in de raad van bestuur. Ze kunnen wel nog zetelen in het nieuw op te richten strategisch comité.

De bonden zijn niet te spreken over de plannen van de regering. Zij hielden een driedaagse staking tegen het wetsontwerp en het investeringsplan van de federale bewindsploeg.
Dinsdag raakte bekend dat de regering de behandeling van het ontwerp minstens een week wil uitstellen. Enerzijds om de vakbonden niet nodeloos te provoceren en anderzijds om de regionale regeringen en parlementen meer tijd te geven om de samenwerkingsakkoorden goed te keuren in verband met het investeringsplan.
De PS maakte al verschillende keren bekend dat ze het ontwerp niet wil stemmen vooraleer alle regionale parlementen het licht op groen hebben gezet voor deze samenwerkingsakkoorden. Ze wacht vooral op het fiat van de Vlaamse regering, aangezien sommige Waalse treinlijnen over Vlaams grondgebied lopen.

De oppositie maakte woensdag in plenaire zitting groot misbaar bij de vraag van mobiliteitsminister Isabelle Durant om de behandeling een week uit te stellen. Ze hekelde het feit dat de meerderheid voor de behandeling van het ontwerp de hoogdringendheid vroeg en de tekst begin oktober door de commissie joeg. Volgens CD&V, PSC, NVA en Vlaams Blok is er helemaal geen sprake van een technisch uitstel, zoals Durant en woensdagmorgen ook premier Verhofstadt stelden, maar van politieke problemen.
VLD'er Bart Somers heeft naar eigen zeggen geen probleem met het uitstel. "Ondertussen kan men beseffen hoe belangrijk en ingrijpend het ontwerp is", luidde het. Somers gaat er naar eigen zeggen wel op toezien dat er geen letter of geen komma verandert aan de tekst. Aan het eind van het debat vroeg Durant om het ontwerp voor volgende week woensdag te agenderen.
Nu in het nieuws