Migratieconferentie: in theorie is niemand voor Fort Europa

Print
Niemand wil de grenzen van Europa volledig openzetten, noch volledig sluiten. Iedereen is voorstander van een gezamenlijke Europese asielpolitiek en een gezamenlijke migratiepolitiek. Die migratiepolitiek moet wel nog voldoende flexibiliteit laten aan de individuele lidstaten. Dat is de conclusie van de internationale migratieconferentie die dinsdag en woensdag plaatsvond in het Europees Parlement.
De conferentie was een organisatie van minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne, die momenteel de bevoegde Europese raad voorzit. België wil als EU-voorzitter tegen de top van Laken half december vooruitgang boeken op weg naar een gezamenlijke migratiepolitiek. De Europese Commissie wijst er op dat zij voorstellen klaar heeft en dat die snel kunnen worden goedgekeurd.

Commissaris Antonio Vitorino stelt dat zijn voorstellen in grote mate beantwoorden aan wat op de conferentie gezegd werd door experten en politici uit allerlei landen. Dat is een genuanceerde visie op migratie, waarin de noden van de landen van herkomst en van de landen van bestemming verweven zijn. De Europese landen zouden dan samen een aantal procedures afspreken, maar vrij blijven in het toelaten van migranten.
Vitorino oppert een aantal prioriteiten. Zo moet het asielrecht gerespecteerd blijven. Illegale migratie moet bestreden worden, in Europese samenwerking. Familiehereniging moet mogelijk blijven. De integratie van bestaande migranten moet verbeterd worden, ondermeer door hen meer rechten te geven. 'Brain drain' uit landen van herkomst moet vermeden worden.
Eenmaal het gesprek concreter wordt dan deze algemene richtlijnen, worden de Europese beleidsmakers echter voorzichtiger. De kwestie blijft voor grote meningsverschillen zorgen. Nationale initiatieven gaan zelfs geregeld in tegen datgene waarover men het Europees eens is.
Nu in het nieuws