Mieke Vogels kondigt armoededecreet aan

Het Vlaams armoedebeleid zal decretaal worden onderbouwd. Dat zegt minister van welzijn Mieke Vogels ter gelegenheid van de "werelddag tegen armoede". Vrijdag buigt de Vlaamse ministerraad zich over haar ontwerpdecreet armoedebestrijding.

BELGA

Het armoedebeleid zal voor het eerst een stevige onderbouw krijgen en kan op lange termijn uitgebouwd worden, aldus Vogels. Volgens de minister werden ook de verenigingen waar armen het woord nemen betrokken bij de opmaak van het ontwerpdecreet, dat is gebaseerd op het actieplan armoedebestrijding dat van februari dateert.

Vogels belooft een structurele ondersteuning van de participatie van armen aan het beleid. Concreet zullen alle vijftig verenigingen waar armen het woord nemen een ondersteuning krijgen. Dat zal gebeuren vanuit een nieuw op te richten Vlaams netwerk van dergelijke verenigingen.

De minister kondigt voorts aan dat opgeleide ervaringsdeskundigen in de armoede in alle sectoren tewerkgesteld zullen kunnen worden. De opleiding en bemiddeling bij hun tewerkstelling zal worden erkend en gesubsidieerd.

Nu in het nieuws