Overblijfselen mogelijk van evangelist Lukas

Print
In het graf van de evangelist Lukas, dat zich in de basiliek van Padua bevindt, zijn mogelijk effectieve overblijfselen van de heilige teruggevonden. "Uit een genetische analyse van twee tanden blijkt dat deze van menselijke oorsprong zijn. Gesteld wordt dat deze tanden afkomstig zijn van mensen uit Syrië en dateren van tussen 73 en 416 na Christus.
Dit stemt overeen met de geboorteplaats en data van de evangelisten," aldus de Italiaanse geneticus Guido Burbujani. De legende wil dat Lukas afkomstig is van de oude stad Anthioch en stierf in Thebe, Griekenland omstreeks 150 na Christus. Algemeen wordt aangenomen dat de evangelist Lukas eerst begraven lag in Griekenland, daarna werd overgebracht naar Constantinopel en van daaruit naar Padua (Italië) werd overgebracht. Uit het genetische onderzoek blijkt dat het eerder gaat over een Syriër dan een Griek. Verder onderzoek dient uitsluitsel te geven.
Nu in het nieuws