VS neemt wet aan tegen financiering terrorisme en witwassen

Print
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag zijn goedkeuring gegeven aan een wetsontwerp dat beoogt de geldstromen naar terroristische netwerken af te snijden. Het pakket maatregelen werd met overweldigend meerderheid aangenomen, maar vooraanstaande senatoren zeiden het te betreuren dat de wetgeving is ontkoppeld van algemene maatregelen tegen het terrorisme.
De wet heet ten doel het witwassen te beperken, de financiering van terrorisme tegen te gaan en het Amerikaanse bankwezen te beschermen tegen zwart geld. Het ministerie van financiën krijgt speciale bevoegdheden om van Amerikaanse banken en andere financiële instellingen boekhoudkundige gegevens op te vragen. Ook wordt het strafbaar meer dan 10.000 dollar over de grens te smokkelen.

In de Senaat is de maatregel gekoppeld aan algemene wetgeving tegen het terrorisme, maar in het Huis is het financiële hoofdstuk uit de algemene wetgeving gehouden en afzonderlijk behandeld. Senator Carl Levin, een Democraat uit Michigan, waarschuwde dat de scheiding "de dood kan betekenen van krachtige wetgeving tegen het witwassen". Een andere Democratische senator, Paul Sarbanes uit Maryland, wees erop dat veel schade aan afzonderlijke maatregelen kan worden toegebracht bij onderhandelingen tussen de Senaat en het Huis.

Verscheidene bankinstellingen hebben zich verzet tegen de wetgeving. Zo willen de American Bankers Association, Citigroup en J.P. Morgan Chase dat het Congres veel overlaat aan het ministerie en niet tot in details vastlegt wat de banken aan gegevens moeten verstrekken.
Vorig jaar kwam een wetsontwerp tegen het witwassen ondanks de steun van beide grote partijen niet door het Congres, deels als gevolg van een hevige lobby van Texaanse bankiers die beweerden dat ze werden opgezadeld met te veel administratieve werkzaamheden.
Nu in het nieuws