Miltvuurpaniek slaat om zich heen in VS

De Verenigde Staten dreigen verlamd te raken door de om zich heen grijpende paniek over mogelijke besmetting met miltvuur.

BELGA

BR> Het FBI en andere veiligheidsdiensten hebben 2.300 meldingen gekregen over brieven of pakjes waarin wellicht de antraxbacterie zou kunnen zitten. Die meldingen leidden ertoe dat gebouwen ontruimd moesten worden en de postverwerking werd stilgelegd.

Minister John Ashcroft van Justitie zei er zeker van te zijn dat er sprake is van een 'bioterroristische aanslag', nadat was ontdekt dat Senator Tom Daschle een brief had gekregen met antraxbacteriën van een 'krachtige soort'.

Ook in tal van andere landen zwol de stroom meldingen over verdachte poststukken aan. Regeringen in de hele wereld proberen te voorkomen dat in hun land ook een psychose ontstaat. Bij verreweg de meeste meldingen gaat het overigens om vals alarm of een 'grap'. De regering Bush waarschuwde dat dergelijke misplaatste grappen en nepmeldingen de politie en de gezondheidsdiensten ernstig hinderen bij hun werk en dat onnodig onderzoek naar verdacht poeder miljoenen dollars en duizenden manuren kost.

Tot nu toe is de bacterie alleen aangetroffen in de Verenigde Staten. In totaal zijn daar zeker dertien mensen met de miltvuurbacterie in aanraking gekomen. Een persoon is overleden, drie vertonen ziekteverschijnsel en bij de overigen zijn sporen aangetroffen. Niemand zou in levensgevaar verkeren.

Het werk van het Amerikaanse Congres dreigt vast te lopen na de ontdekking dat de brief die was binnengekomen bij het kantoor van de leider in de Amerikaanse Senaat, de Democraat Tom Daschle, inderdaad miltvuur bevatte. Politici staan onder druk hun kantoren te sluiten en de hoofdstad te verlaten uit vrees voor meer besmettingen. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden nemen geen post meer in ontvangst tot er maatregelen zijn genomen om brieven en pakjes grondig te kunnen onderzoeken op besmetting.

Daschle bevestigde dat de onderzoekers hem hadden verteld dat het ging om een 'zeer krachtige vorm van antrax, die overduidelijk was geproduceerd door iemand die wist wat hij of zij deed'.

Onderzoekers hebben bovendien bevestigd dat er sterke overeenkomsten zijn tussen de brieven die aan Daschle en aan NBC-presentator Tom Brokaw zijn gestuurd. Beide zijn verzonden uit Trenton in New Jersey en het handschrift vertoont gelijkenissen. Amerikaanse media publiceren FBI-foto's van de enveloppen. Ashcroft zei dat hij wil dat het publiek weet hoe de brieven eruitzien 'omdat wij geloven dat er meer van die enveloppen zijn'. De paniek onder de Amerikaanse bevolking wordt gevoed door deze mededeling en de verklaring van de directeur van het Bureau voor Vaderlandse Veiligheid dat de strijd tegen terrorisme met biologische wapens momenteel prioriteit nummer 1 is voor de Verenigde Staten, en dat de komende weken zal blijven.

Amerikaanse functionarissen werken ondertussen aan nieuwe voorstellen om verspreiding van biologische wapens in de wereld te voorkomen. In juli nog voorkwamen de VS een versterking van de internationale conventie tegen biologische wapens uit 1972, omdat zij vreesden voor bedrijfsspionage en diefstal van militaire kennis. Amerikaanse wetenschappers zeggen waarschijnlijk een vaccin te kunnen ontwikkelen tegen bacteriën als biologische wapens. Het blijft intussen gissen naar wie verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de verspreiding van miltvuur in de VS. Experts betwijfelen steeds openlijker dat dit het werk kan zijn van Osama bin Laden. Binnen het FBI wordt ervan uitgegaan dat het miltvuur ook zeer wel afkomstig kan zijn van binnenlandse terroristische groepen.

De vroegere controleur van de Verenigde Naties in Irak, Richard Butler, die toezicht hield op de vernietiging van wapens voor massavernietiging in dat land, zei Irak niet als schuldige uit te sluiten. Een terreurgroep kan volgens hem de bacterie niet zelf maken. Daarentegen bestaan er bewijzen dat Irak een programma heeft voor het maken van miltvuur, zei hij.

Meer dan tachtig Amerikaanse abortusklinieken hebben maandag of dinsdag post gekregen met een wit poeder. Dat heeft de overkoepelende organisatie van deze in de VS omstreden instellingen bekendgemaakt. Op sommige enveloppen stond de 'Amerikaanse geheime dienst' als afzender.

Nu in het nieuws