"Wetenschappelijk Comité garant voor vertrouwelijkheid Enquête 2001"

Print
Het Wetenschappelijk Comité van de Algemene socio-economische enquête 2001 stelt zich "persoonlijk en hoofdelijk garant" dat de vertrouwelijkheid van de ingezamelde gegevens bij de Enquête 2001 absoluut zal worden gerespecteerd. Dat deelt het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) woensdag mee.
Het Wetenschappelijk Comité, bestaande uit elf professoren die lid zijn van de Hoge Raad voor de Statistiek, maakt zich ernstig zorgen over het klimaat waarin de enquête verloopt. Volgens de mededeling had het Comité gewezen op de noodzaak van een informatiecampagne bij het publiek, maar "betreurt het dat die niet kon georganiseerd worden".

Het Comité wijst op het belang van de enquête als statistisch instrument voor het beleid en voor wetenschappelijk onderzoek. Bovendien heeft het NIS procedures ingebouwd die het statistiekgeheim waarborgen. Om al die redenen vraagt het Wetenschappelijk Comité de burgers binnen de gestelde tijd aan de enquête deel te nemen.
Het Wetenschappelijk Comité werd opgericht bij koninklijk besluit om de methodologische kwaliteit van de enquête te garanderen.
Nu in het nieuws