Eerste Belgisch-Nederlands natuurpark geopend

Print
Het grensoverschrijdende natuurpark 'De Zoom- Kalmthoutse Heide' is woensdag officiëel geopend. De twee parken werkten al langer langer samen. Het Vlaams gewest investeert ongeveer 5 miljoen frank (125.000 euro) in het nieuwe project, weet de afgevaardigde van minister Dua, Jean-Pierre Heirman, en de Nederlandse staatssecretaris voor Landbouw, Faber.
De eerste plannen ontstonden in 1981 in de 'Benelux Economische Unie'. Die liet van 1987 tot 1991 een haalbaarheidsstudie uitvoeren. In 1993 werd een commissie opgericht. Die moest de basis leggen voor het grensoverschrijdend natuurpark. Ze kreeg twee tot drie jaar tijd om een beleidsplan uit te werken. Dat plan was uiteindelijk klaar in 1999. Het geldt voor een periode van 15 jaar (1999-2014). Het park ligt op het grondgebied van de gemeenten Essen, Kalmthout en Woensdrecht.

Toch waarschuwt de Nederlandse staatssecretaris Faber voor een aantal 'hete hangijzers' in het beleidsplan. "Sommige particuliere grondeigenaars willen nog niet meewerken met ons. Hun aanpalende gronden kunnen aangesloten worden bij het bestaande park. Op die manier kunnen ze ook helpen bij de andere problemen zoals verdroging en het beter indelen van rustgebieden en recreatiezones."
"De verdroging is ontstaan door de grondwaterwinning en het afvloeien van het oppervlaktewater. Het bedreigt de natuur en het landschap. In het beleidsplan is nadrukkelijk voorzien dat de prioriteit naar dit probleem moet gaan".
Het dagelijks beheer van het park krijgt van het Vlaamse gewest een bijdrage van 5,2 miljoen frank (129.000 euro) voor de uitvoering van het beleidsplan.
Nu in het nieuws