KUL past regeling overdracht examencijfers retroactief toe

Print
In reactie op de omzendbrief die Onderwijsminister Vanderpoorten op 4 oktober heeft uitvaardigd betreffende de nieuwe regeling voor de overdracht van examenresultaten naar een volgend academiejaar stelt de KUL dat zij die onverwijld, retroactief zal toepassen voor het academier 2000-2001. De universiteit zegt voorts "kritische vragen te stellen bij de wijze van besluitvorming".
Het eerste overheidsbesluit over deze materie dateert van 6 juni 2001 en bepaalt dat een student die 12/20 haalt voor een vak, dit resultaat onvoorwaardelijk naar een volgend academiejaar mag meenemen. Vroegere voorwaarden zoals de verplichting om alle vakken af te leggen en een minimumtotaal te halen van 50 procent kwamen hiermee te vervallen.
Het besluit gaf echter aanleiding tot interpretatieverschillen over de aanvangsdatum van toepassing. Terwijl de KUL van oordeel was dat de nieuwe regeling slechts geldig was vanaf het academiejaar 2001-2002 pasten enkele andere universiteiten zoals die van Gent en Antwerpen de regeling al toe voor 2000-2001. Vanderpoorten voert met haar jongste omzendbrief een retroactieve toepassing in voor het afgelopen academiejaar.
De KUL gaat de nieuwe richtlijn onmiddellijk toepassen. Alle studenten die in aanmerking komen voor de nieuwe overdrachtsregeling worden verwittigd. Ze krijgen een aangepast scoreblad zodat ze in het nieuwe academiejaar van dezelfde voordelen genieten als hun collega's van andere universiteiten. De KUL beklemtoont dat ze zich steeds strict gehouden heeft aan het besluit van 6 juni 2001.
Nu in het nieuws