OVAM reinigt vervuilde terreinen afvaloliebedrijf

Print
De firma Watco Ecoservice start, in opdracht van de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM, met de verwijdering van de afvalstoffen op het terrein van het failliete afvaloliebedrijf Maes-Eelen bvba in Schoten. Het is een eerste fase van de sanering van de bedrijfsterreinen, die rond de jaarwisseling achter de rug moet zijn. Later moet ook de bodem gesaneerd worden.
Toen Maes-Eelen in 1997 failliet ging, liet het een zwaar vervuild bedrijfterrein achter, met onder meer vaten en tanks met een gevaarlijk mengsel van benzeen, tuoleen en xyleen. De gemeente Schoten schakelde toen OVAM in, dat een saneringsplan opstelde.

Sinds 1999 voerde OVAM al enkele instandhoudingswerken uit. De vaten werden geordend en afgedekt en het water dat naar de riolering loopt, werd via een mobiele zuiveringsinstallatie gereinigd. Bovendien werd het afval op het terrein geïnventariseerd. Vanaf oktober 2001 beginnen de eigenlijke opruimwerken. De vaten en tanks worden leeggepompt. Alle olie wordt naar een verwerker getransporteerd, die er bruikbare stookolie uit recycleert. Alle industriële installaties worden ontmanteld en weggevoerd. Enkel de magazijnen blijven staan. De werken moeten tegen 31 december 2001 voltooid zijn.
Daarna zal OVAM een nieuw saneringsproject indienen bij de Vlaamse en stedelijke overheden om ook de bodem schoon te maken. Dat is voor 2003 gepland.
Nu in het nieuws