Antwerpen vraagt camera's voor vijf kruispunten

Print
Eén camera aan de Italiëlei-Paardenmarkt is te weinig, zegt het Antwerps college. Dus worden ook camera's gevraagd voor de Leien (van de Bourlastraat tot de Noordplaats), de as Plantin en Moretuslei en Van Eycklei, de Grotesteenweg, Jan Van Rijswijcklaan en Bisschoppenhoflaan. Het college volgt daarmee een voorstel van de verkeerspolitie.
Antwerpen wil ook sensibiliseringsacties voeren met waarschuwingsborden. Die geven boodschappen aan als 'u rijdt te snel' of 'op deze plaats vorige week x-aantal overtreders geflitst'.
Schepen van Integrale Veiligheid Dirk Grootjans heeft berekend dat onbemande camera's efficiënter werken dan bemande. Eén onbemande camera heeft in 2000 gezorgd voor 4.500 processen-verbaal tijdens 190 controle-uren. Of 25 PV's per uur. Een bemande camera is goed voor zowat 9 PV's per uur, heeft Grootjans berekend.
Nu in het nieuws