Principieel akkoord over sociale bescherming onthaalouders

Op de interministeriële conferentie voor gelijke kansen is maandag een principieel akkoord bereikt over sociale bescherming voor onthaalouders. De onthaalouders moeten een bijdrage betalen in functie van de dagen dat ze kinderen opvangen. Ze kunnen in

BELGA

bepaalde gevallen ook een gedeeltelijke werkloosheidsvergoeding krijgen