VEV vraagt instrumenten voor een sterk Vlaanderen

Print
Het Vlaams Economisch Verbond (VEV) roept de Vlaamse en de federale overheden op werk te maken van een sterk Vlaanderen, bijvoorbeeld door de loonkostenverlaging effectief door te voeren. Dat zei VEV-voorzitter Jef Roos woensdag in zijn slottoespraak op het VEV-congres. "We hebben nood aan een krachtig Vlaanderen. Dit betekent het snel terugdringen van de loonkostenhandicap en de fiscale druk op de ondernemingen. Maar ook meer steun voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek, meer creativiteit en doortastendheid in de aanpak van de mobiliteitsproblemen en meer bezorgdheid over de kwaliteit en de kost van ons onderwijs."
Het VEV wil voorts dat de Vlaamse regering iets doet om het economische draagvlak te helpen versterken. "Vlaanderen kan snel handelen door nu te kiezen voor een doorgedreven vermindering van de gemeentelijke en provinciale belastingen. Het VEV heeft op dat vlak al enkele concrete suggesties gedaan".
Roos is niet te spreken over de maatregelen op federaal niveau, waar het "bij goede voornemens blijft". De beloofde tweede lastenverlaging werd "onder de vloermat geveegd". Daarnaast betekent het afwimpelen van gedifferentieerde oplossingen voor Vlaanderen en Wallonië een groot risico. "Het valt ons op dat vragen over transparantie en responsabilisering steevast op Waalse weerstand botsen", aldus nog Jef Roos.
Nu in het nieuws