Alternatieven Saeftingedok nog in onderzoeksfase

Print
De werkgroep die een strategisch plan opstelt voor het Antwerpse havengebied onderzoekt alle alternatieven voor het Saeftingedok, maar er is nog heel wat studiewerk nodig vooraleer van een realistisch alternatief kan gesproken worden. Dat zei minister van ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen woensdag in het Vlaams Parlement.
Enkele dagen geleden lekte uit dat de Antwerpse haven een alternatief zou hebben voor de bouw van het Saeftingedok. Dat nieuwe getijdendok is veel bedreigender voor de toekomst van het dorp Doel dan het Deurganckdok, waarvan de bouwwerken momenteel stilliggen.

Het alternatief bestaat erin dat het Verrebroekdok en het Doeldok zouden kunnen verbonden worden met het Deurganckdok. Maar de Antwerpse haven liet onmiddellijk weten dat het alternatief niet meer dan een ruwe schets is.
Jos Stassen (Agalev) zei woensdag tijdens het wekelijks parlementaire vragenuurtje dat krachtens de Europese milieurichtlijnen alle alternatieven moeten onderzocht worden. Hij vroeg Van Mechelen hoe ver het daarmee staat.
In zijn antwoord verwees de minister naar de regeringsbeslissing van mei vorig jaar, toen een volwaardig strategisch plan voor het havengebied op rechter- en linkeroever werd gelast. Dat plan moet ondermeer duidelijkheid scheppen over de fasering en de uitvoeringsmodaliteiten van een tweede containerdok op het grondgebied van de woonkern Doel.

Van Mechelen wees erop dat die werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Er zijn vijf subwerkgroepen aan de slag. De groep die werkt rond economie en ruimtegebruik onderzoekt alle mogelijke toekomstscenario's voor de verdere ontwikkeling van de Antwerpse haven, aldus Van Mechelen.
Hij benadrukte dat alle alternatieve oplossingen in het kader van de verdere havenontwikkeling conform de eerdere regeringsbeslissing worden onderzocht en dat geen enkel idee a priori wordt uitgesloten. Maar hij onderstreepte ook dat er nog veel onderzoek op technisch, nautisch, financieel, economisch en ecologisch vlak nodig is. "Het moment is aangebroken om het technische en ambtshalve werk te doen", aldus de minister. Hij voegde eraan toe dat de beslissing pas in 2007 valt.
Nu in het nieuws