Europese werkgevers uiten kritiek op regeringen

Print
De Europese werkgevers zijn ontgoocheld in het gedrag van hun regeringen. Die laten zowel hun budgettaire inspanningen als hun sociaal-economische hervormingen verwateren. In het Europese bedrijfsleven neemt intussen het pessimisme toe, al blijft men bij groeicijfers van rond 2 procent. Dat blijkt uit een enquête van de werkgeverskoepel Unice waarvan de resultaten woensdag werden vrijgegeven.
Tweemaal per jaar maakt Unice een economische voorspelling op, aan de hand van een rondvraag bij de nationale koepels (in België het VBO). De laatste rondvraag dateert van voor 11 september. Volgens Unice heeft het geen zin om nu al het economische effect van de aanslagen in de VS te proberen meten. Het effect zal zeker negatief zijn, maar volgens Unice moet niet overdreven worden. De economische fundamenten blijven stevig. Enkel bepaalde sectoren en het Amerikaanse consumentenvertrouwen worden echt geraakt.

Vóór 11 september verwachtten de werkgevers voor dit jaar een economische groei van 1,9 procent, flink minder dan de voorspelling van 2,8 procent in maart dit jaar. Volgend jaar zou de groei al hernemen, tot 2,3 procent. Unice stelt trouwens dat de conjunctuurcyclus in Europa steeds dichter die van de VS opvolgt. Vroeger had de Europese economie zo'n negen maanden vertraging, nu is dat nog een maand of zes. En vermits de VS op het einde van de economische neergang zaten, verstevigt dat de hoop. Voorwaarde is dan wel dat de aanslagen geen echte recessie veroorzaken in de VS.

De bedrijven tonen zich stevig ontgoocheld in het beleid van de regeringen in de EU de afgelopen maanden. De budgettaire politiek is te laks. De kans is groot dat verscheidende landen opnieuw een tekort boeken op hun begroting. Ook sociaal-economisch wordt de lijn verlaten. In Lissabon is vorig jaar afgesproken om de arbeidsmarkt flexibeler te maken, om de administratieve verplichtingen te verminderen en om verder te liberaliseren. De werkgevers stellen nu dat ze eerder het omgekeerde waarnemen. Dat moet veranderen.

De werkgevers geven ook kritiek op de politici die voortdurend de Europese Centrale Bank (ECB) oproepen de interestvoet te verlagen. De regeringen zouden beter aandacht hebben voor hun begrotingstekorten, dan zou de ECB effectief een verlaging kunnen doorvoeren, zo luidt het.

De werkgevers blijven tot slot wel hopen op een positief efffect van de invoering van de euro. Een of twee weken kan de nieuwe eenheidsmunt zorgen voor een vertraging doordat mensen nog niet vertrouwd zijn, maar al snel zullen de voordelen van de euro overduidelijk worden.
Nu in het nieuws