Onderzoek naar fouten bij controles Zillion

Print
Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt of de Antwerpse brandweer professionele fouten heeft gemaakt bij controles in megadiscotheek Zillion. Het onderzoek is een gevolg van de niet vergunde massa vuurwerk en springstoffen, die zopas onder een houten dansvloer in de Zillion is ontdekt. Volgens de Antwerpse burgemeester Leona Detiège hebben brandweer en politie «voldoende gecontroleerd».
«Ik heb ooit een brandje moeten blussen onder de dansvloer,» zegt een ex-medewerker. «Fuivers dachten dat die rook het zoveelste special effect van Frank Verstraeten was. Ze wisten niet dat ik vlakbij die explosieven in het zweet brand stond te blussen...»
Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat onderzoeken of de Antwerpse brandweer professionele fouten heeft gemaakt bij controles in megadiscotheek Zillion. Het onderzoek is een gevolg van de niet vergunde massa vuurwerk en springstoffen die zopas onder een houten dansvloer in de Zillion is ontdekt.
Het Antwerpse parket houdt het op 150 tot 200 kilo vuurwerk, ontmijningsdienst DOVO zegt 500 kilo springstof te hebben ontruimd uit de discotheek. «Het gaat in elk geval om een gevaarlijke hoeveelheid, niet vergund én onveilig opgeslagen», aldus het parket.
Het directoraat-generaal van civiele bescherming en brandweerinspectie moet nu op last van Binnenlandse Zaken nagaan of de Antwerpse brandweer fouten heeft gemaakt bij controles in de Zillion. Volgens de Antwerpse burgemeester Leona Detiège hebben brandweer en politie «voldoende gecontroleerd». «Het vuurwerk lag trouwens verstopt», aldus Detiège, terwijl de Organised Crime Financial Unit van de federale politie tijdens de huiszoeking naar BTW-fraude op de springstoffen stootte. «Toen ik de Zillion in 1998 na de vondst van vuurwerk liet sluiten, ben ik teruggefloten.»
«Dat we letterlijk op een bom hebben geleefd, hebben wij onverdroten duidelijk gemaakt aan de schepenen én de burgemeester», zegt vzw De Zuiderdokken, in naam van de buurt. «Er is al vuurwerk gevonden in de Zillion. Onwetendheid ging sindsdien niet meer op. De verantwoordelijkheid van de burgemeester is, gezien de risico's ten aanzien van de buurt en de fuivers, verpletterend. In elke andere stad zou een burgemeester ontslag nemen. Niet in deze bananenstad.»
«Explosief materiaal heeft altijd in de Zillion gelegen», getuigt een ex-medewerker van de discotheek. «Tientallen fuivers met brandwondjes en ingebrande vlekken op hun kleren heb ik er verzorgd. En ik heb in de Zillion ooit een brand geblust vlakbij explosieven, terwijl honderden jongeren boven mij ronddansten. Verstraeten is altijd nonchalant omgesprongen met vuurwerk en chemicaliën. Dat slingerde overal rond: onder de dansvloer, in kamers in dozen, achter 't scène zodat klanten er zelfs konden aankomen.»
Of dat de medewerker allemaal blauw-blauw liet? «Ik heb Verstraeten heel vaak op de gevaren gewezen. Hij lachte mij weg. Ik ben diverse keren naar de politie gestapt. Tegen de tijd dat ik weer in de Zillion kwam, wist Verstraeten woordelijk wat ik aan de politie had gezegd. Namen van alle brandwondenslachtoffers, een opsomming van de vele incidenten met rondvliegend vuurwerk én de plaatsen waar al dat explosief materiaal lag, is overgemaakt aan bevoegde instanties. Daar is nooit ook maar iets mee gebeurd», zegt de medewerker.
«Ik herinner mij dat ik onder de dansvloer, niet ver van de plek waar nu al dat vuurwerk is gevonden, ooit een brandje heb moeten blussen», vervolgt hij. «De brandrook kringelde boven de dansvloer omhoog. Fuivers dachten dat die rook het zoveelste special effect van Frank Verstraeten was. Ze wisten niet dat ik vlakbij die explosieven in het zweet brand stond te blussen.»
Het nieuws over de springstoffenvondst komt ook voor vzw De Zuiderdokken (die de belangen van de buurt verdedigt) niet als een verrassing. «Dat wij op een bom leefden, hebben wij onverdroten duidelijk gemaakt aan de beleidsverantwoordelijken. Zillion-personeel heeft meer dan eens bekendgemaakt dat de uitbater qua stunts voor niks terugdeinsde en talloze wetten met de voeten trad.»
«Controle op de brandweervoorschriften is niet de opdracht van de burger», besluit De Zuiderdokken. «Het valt op dat, nu de Zillion-uitbater door zijn aanhouding beperkt is in communicatie en bewegingsvrijheid, bepaalde zaken aan het licht komen. Onderzoek van de Organised Crime Financial Unit van de federale politie levert plots wél resultaat. Waarom heeft dat vier jaar geduurd?»
Nu in het nieuws