Bavianen tonen abstracte intelligentie

Bavianen hebben in laboratoriumtests sporen betoond van abstracte intelligentie, een eigenschap die tot nu enkel aan mensen, chimpansees en gorilla's toegeschreven werd. Ze konden verbanden leggen tussen groepen beelden, wat wijst op analytisch vermogen.

Kdejager

BR> De onderzoekers wezen er wel op dat slechts twee bavianen deelgenomen hadden aan de testen en dat ze wel duizenden pogingen nodig hadden om ze uiteindelijk goed te krijgen. Toch noemden ze de bevinding belangrijk omdat ze toont dat verbanden tussen zaken leggen ook kan zonder een taal om de zaken te benoemen en te beschrijven.