Europa verbiedt wel verdere staatssteun

Print
Met uitzondering van het overbruggingskrediet dat woensdag door Europa werd goedgekeurd, mag de Belgische overheid geen verdere staatssteun verlenen aan het nieuwe Sabena. De luchtvaartmaatschappij zal bij haar herstructurering dus volledig aangewezen zijn op private investeerders.
Investeerders waar nog steeds ijverig wordt naar gezocht, enkel Virgin Express gaf de voorbije week toe interesse te hebben in enkele activa en activiteiten van Sabena.
Europees Commissaris voor Transport Loyola de Palacio waarschuwde geen verdere staatssteun aan Sabena te aanvaarden. "Staatssteun bij het uitvoeren van het herstructureringsplan is niet toegelaten. Het gaat bovendien niet op dat de Belgische overheid financiële hulp verleent aan een luchtvaartmaatschappij onder een andere naam".
Sabena heeft wel recht op een overbruggingskrediet van 125 miljoen euro (zo'n 5 miljard frank) en dit voor één maand, verlengbaar tot zes maanden. Het geld kan enkel gebruikt worden om de lopende uitgaven te dekken, dus niet voor bijvoorbeeld sociale begeleiding.
Ondertussen moet de luchtvaartmaatschappij een herstructureringsplan of liquidatieplan opmaken. Een timing wil Sabena-woordvoerder Wilfried Remans niet geven, "elke wijziging zou immers aanleiding geven tot speculatie".
Nu in het nieuws