Belgische Golffederatie opgesplitst

Print
Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van zaterdag 13 oktober werd de herstructurering van de Koninklijke Belgische Golffederatie (KBGF) goedgekeurd. Met een aanzienlijke meerderheid van 80 procent van de stemmen werden de statuten van de KBGF gewijzigd en de regionale verenigingen opgericht: de Vlaamse Vereniging voor Golf (VVG) en l'Association Francophone de Golf (AFG).
Na de oprichting van de Vlaamse Vereniging voor Golf werden haar eerst beheerders verkozen. Philippe Roberti de Winghe (Winge Golf and Contry Club) werd tot voorzitter benoemd en Jean Vandeputte (Flanders-Nippon Hasselt) tot ondervoorzitter. De nieuwe ploeg zal in volledige onafhankelijkheid instaan voor haar regionale bevoegdheden zoals trainingen, het ontdekken en ontwikkelen van talent, de topsportschool, de golfontwikkeling, ruimtelijke ordening en milieu. Dankzij de vertegenwoordiging van de VVG en de AFG in de Raad van Beheer van de KBGF die op 21 november verkozen zal worden, zal een goede coördinatie op alle niveaus mogelijk zijn.
Nu in het nieuws